‘ना बेटा सेल्फी मत ले रे’, सेल्फी काढणाऱ्या चाहत्याशी सलमानचं उर्मट वर्तन

‘ना बेटा सेल्फी मत ले रे’, सेल्फी काढणाऱ्या चाहत्याशी सलमानचं उर्मट वर्तन

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *