नडगाव येथील पूल पाण्याखाली, शाहापूर-मुरबाडचा संपर्क तुटला

नडगाव येथील पूल पाण्याखाली, शाहापूर-मुरबाडचा संपर्क तुटला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *