शरद पवार हिंदूविरोधी, त्यांना कार्यक्रमांना बोलवू नका : राष्ट्रीय वारकरी परिषद

शरद पवार हिंदूविरोधी, त्यांना कार्यक्रमांना बोलवू नका : राष्ट्रीय वारकरी परिषद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *