शपथविधीला पवारांचा कुठल्याही प्रकारे अपमान झालेला नाही : राष्ट्रपती भवन

शपथविधीला पवारांचा कुठल्याही प्रकारे अपमान झालेला नाही : राष्ट्रपती भवन

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *