भाजपला उतरती कळा, अहंकारी राजकारणाला झारखंडने नाकारलं : शरद पवार

भाजपला उतरती कळा, अहंकारी राजकारणाला झारखंडने नाकारलं : शरद पवार

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *