'लोकं त्रस्त, सरकारची मात्र नफेखोरी', इंधन दरवाढीवरुन सोनिया गांधी भडकल्या

'लोकं त्रस्त, सरकारची मात्र नफेखोरी', इंधन दरवाढीवरुन सोनिया गांधी भडकल्या

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *