मतदानाच्या शाईमुळे अधिकाऱ्याची बोटं जखमी, शाई हलक्या प्रतीची?

मतदानाच्या शाईमुळे अधिकाऱ्याची बोटं जखमी, शाई हलक्या प्रतीची?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *