विमानाचं टायर फुटल्याने जयपूर विमानतळावर इमर्जन्सी लँडींग

विमानाचं टायर फुटल्याने जयपूर विमानतळावर इमर्जन्सी लँडींग

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *