तुमच्या गावामध्ये धरण आहे मग ही बातमी तुमच्यासाठी, UN चा अहवाल काय सांगतो?

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार 2025 पर्यंत भारतातील एक हजाराहून अधिक धरणे असतील जी 50 वर्षांपेक्षा जास्त जूनी असतील. (Ageing Dams in India)