सुरतमध्ये स्कूलबसला धडकून ट्रकचा अपघात, गॅस सिलेंडरमुळे आगीचा भडका

सुरतमध्ये स्कूलबसला धडकून ट्रकचा अपघात, गॅस सिलेंडरमुळे आगीचा भडका

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *