'भाजप सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. त्यांची तडफड होत आहे' - जितेंद्र आव्हाड

'भाजप सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. त्यांची तडफड होत आहे' - जितेंद्र आव्हाड

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *