ठाण्यात पाचपाखडी भागात झाड कोसळून 3 गाड्यांचं नुकसान

ठाण्यात पाचपाखडी भागात झाड कोसळून 3 गाड्यांचं नुकसान

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *