वाशिममध्ये कोंबड्या नेणाऱ्या ट्रकला भीषण अपघात, कोंबड्या पळवण्यासाठी लोकांची झुंबडवाशिममध्ये कोंबड्या नेणाऱ्या ट्रकला भीषण अपघात, कोंबड्या पळवण्यासाठी लोकांची झुंबड

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *