तुळजापूर मंदिराच्या कळसावर उभारली गुढी | देवीची साखरेचा हार घालून पूजा

तुळजापूर मंदिराच्या कळसावर उभारली गुढी | देवीची साखरेचा हार घालून पूजा

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *