जळगाव : बी. एस. पाटलांच्या 'या' वक्तव्यामुळे भाजपात राडा

जळगाव : बी. एस. पाटलांच्या 'या' वक्तव्यामुळे भाजपात राडा

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *