औक्षणावेळी महिला म्हणाल्या ईडा-पिडा टळो, बळीचं राज्य येवो, उद्धव म्हणाले...

औक्षणावेळी महिला म्हणाल्या ईडा-पिडा टळो, बळीचं राज्य येवो, उद्धव म्हणाले...

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *