जून-जुलै संपलातरी विदर्भात पाऊस नाही, विदर्भातील पाच मोठ्या धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा

जून-जुलै संपलातरी विदर्भात पाऊस नाही, विदर्भातील पाच मोठ्या धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *