विधानसभा ओपिनियन पोल : मुंबईसह राज्यात युतीचीच ‘आघाडी’, महाराष्ट्रात युतीला 217 जागा?

विधानसभा ओपिनियन पोल : मुंबईसह राज्यात युतीचीच ‘आघाडी’, महाराष्ट्रात युतीला 217 जागा?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *