विले पार्ले, मालाडमध्ये मुसळधार पाऊस, अनेक ठिकाणी रस्ते जलमय

विले पार्ले, मालाडमध्ये मुसळधार पाऊस, अनेक ठिकाणी रस्ते जलमय

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *