वाडियाला ठाकरे सरकारकडून 24 कोटी, पालिकेकडून 22 कोटींची मदत जाहीर

वाडियाला ठाकरे सरकारकडून 24 कोटी, पालिकेकडून 22 कोटींची मदत जाहीर

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *