वाशिम : 'भेटवस्तू नको मोदींना मत द्या', लग्नपत्रिकेतून मोदींना मत देण्याचं आवाहन

वाशिम : 'भेटवस्तू नको मोदींना मत द्या', लग्नपत्रिकेतून मोदींना मत देण्याचं आवाहन

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *