मुंबई, ठाणेकरांवर पाणीसंकट, जलसाठ्यांमध्ये केवळ 6 टक्के पाणी

मुंबई, ठाणेकरांवर पाणीसंकट, जलसाठ्यांमध्ये केवळ 6 टक्के पाणी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *