नालासोपारामध्ये सोसयटीच्या तळघरामध्ये पाणी शिरल, TV9 च्या बातमीनंतर पालिकेला जाग

नालासोपारामध्ये सोसयटीच्या तळघरामध्ये पाणी शिरल, TV9 च्या बातमीनंतर पालिकेला जाग

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *