पुणे : जलकेंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीमुळे शहराचा पाणी पुरवठा खंडीत

पुणे : जलकेंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीमुळे शहराचा पाणी पुरवठा खंडीत

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *