औरंगाबाद : पिण्यासाठी पाणी नसताना गाडी धुण्यासाठी मात्र लाखो लीटर पाण्याची नासाडी

औरंगाबाद : पिण्यासाठी पाणी नसताना गाडी धुण्यासाठी मात्र लाखो लीटर पाण्याची नासाडी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *