यवतमाळमध्ये भाजप आमदार मदन येरावार विरोधात संतोष ढवळे यांनी बंड पुकारला

यवतमाळमध्ये भाजप आमदार मदन येरावार विरोधात संतोष ढवळे यांनी बंड पुकारला

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *