मकर संक्रांतीसाठी 10 स्पेशल पदार्थ

मकर संक्रांतीसाठी 10 स्पेशल पदार्थ

1.तिळगुळ वडी

2 .शेंगदाणा चिक्की

3. मुरमुरा लाडू

4. पतिशप्ता

5. सक्कराई पोंगल

5. सक्कराई पोंगल

6. पुरण पोळी

7. उडदाच्या डाळीची  कचोरी

8. चना डाळ खिचडी

9. टॅमरिंड राईस

10. लेमन राईस