जॉन अब्राहम

BMW S1000 RR

किंमत - 24 लाख रुपये

स्रोत- Social Media

शाहिद कपूर

BMW R1250 GS एडवेंचर

किंमत - 22 लाख रुपये

स्रोत- Social Media

आर माधवन

BMW K1600 GTL

किंमत- 28.1 लाख रुपये

स्रोत- Social Media

अर्शद वारसी

BMW F750 GS

किंमत- 12 लाख रुपये

स्रोत- Social Media

कुणाल केमू

BMW R1250 GS एडवेंचर

किंमत- 22 लाख रुपये

स्रोत- Social Media

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी