ना लग्नपत्रिका, ना आतिषबाजी, रकुल प्रीत सिंगने बदलल्या लग्नामधील प्रथा

13 February 2024

रकुल प्रीत सिंग गोव्यामध्ये लग्न करतंय

13 February 2024

जैकी भगनानी याच्यासोबत रकुल लग्न करतंय 

13 February 2024

रकुल प्रीत सिंग अत्यंत खास प्रकारे लग्न करतंय

13 February 2024

विशेष म्हणजे अनेक प्रथा न फाॅलो करता रकुल लग्न करतंय

13 February 2024

विशेष म्हणजे कोणालाही रकुलने लग्नपत्रिका पाठवली नाहीये

13 February 2024

तिने लग्नपत्रिका देखील छापल्या नाहीत 

13 February 2024

कोणतीही आतिषबाजी देखील रकुलच्या लग्नात होणार नाहीये

13 February 2024