बैलगाडा शर्यतीला परवानगी

बैलगाडा शर्यतीबद्दल कोर्टाने काय म्हटलं?

बैलगाडा शर्यतीला परवानगी

इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही प्राण्यांचे अत्याचार रोखण्याबाबत सुधारणा कराव्या

बैलगाडा शर्यतीला परवानगी

एक देश, एक शर्यत, सगळ्यात समानता हवी आणि सगळ्यांना एकच नियम असावा

बैलगाडा शर्यतीला परवानगी

हा पारंपरिक खेळ आहे, जो अनेक वर्षांपासून सुरु आहे, यात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत

बैलगाडा शर्यतीला परवानगी

महाराष्ट्र सोडून सगळीकडे शर्यती होत असेल, तर महाराष्ट्रात त्याला बंदी घालणं योग्य नाही