मधुमेहावर ‘वेलचीयुक्त चहा’ 

वेलचीयुक्त चहाने वजन कमी होते

वेलचीचा चहा नैराश्य कमी करतो

वेलची-आल्याचा  चहा अधिक गुणकारी

वेलचीसोबत काळी मिरीचा चहा मधुमेहावर उपयुक्त