आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून अंडी खूप फायदेशीर मानली जाते.

अंड्यांमध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असतात.

पण या काही गोष्टी अंड्यांनंतर लगेच खाऊ नयेत हे फार कमी लोकांना माहीत असेल.

उकडलेल्या अंड्यावर तुम्ही लिंबाचा वापर करत असाल तर ही सवय आजच सोडा.

उकडलेले अंडे आणि चीज दोन्हीमध्ये प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात. उकडलेले अंडे खाल्ल्यानंतर चीज खाल्ल्यास असे करू नका.

अंडी खाल्ल्यानंतर केळी खात असाल तर आजपासूनच ही सवय सोडा.

अंडी आणि दूध एकत्र कधीही खाऊ नये तसेच अंडे खाल्ल्यानंतर लगेच दूध पिऊ नये.