ओमिक्रॉनचे 5 रुग्ण

देशात 

 ओमिक्रॉनचे 2 रुग्ण

कर्नाटक 

 ओमिक्रॉनचे 1 रुग्ण

गुजरात 

 ओमिक्रॉनचे 1 रुग्ण

महाराष्ट्र 

 ओमिक्रॉनचे 1 रुग्ण

दिल्ली