सावधान! अंडे खाल्यानंतर लगेचच हे पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी धोकादायक 

16 Mar, 2024

अंडी खाणे आरोग्यासाठी  फायदेशीर ठरते

अंडी खाल्यावर काही पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं

अंडी खाल्यावर  लगेचच पनीर  खाणे टाळा

अंडी खाल्यावर लिंबू खाणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते

अंडी खाल्यावर  चहा पिणे टाळाच, अजिबात चांगलं नसतं

अंडी खाल्यावर लगेचच  केळी खातात, हे देखील धोकादायक आहे