अतिप्रमाणात आद्रक खाण्याचे 'हे' आहेत घातक परिणाम

9 February 2024

आद्रक खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते

लोक बऱ्याच वेळा अतिप्रमाणात आद्रकचे सेवन करतात

अतिप्रमाणात आद्रकाचे सेवन केल्याने अनेक आरोग्य समस्या या निर्माण होऊ शकतात

जास्त प्रमाणात आद्रक खाल्याने ब्लड क्लोटिंग होऊ शकते

जास्त प्रमाणात आद्रक खाल्याने लो ब्लड प्रेशरची समस्या होऊ शकते

जास्त प्रमाणात आद्रक खाल्याने एलर्जिकच्या समस्या होऊ शकतात