पोट साफ न होण्याची ही आहेत 7 लक्षणे

पोट गच्च आणि जड होणे

शौचास होताना त्रास होणे

ढेकर आणि पोटात गॅस होणे

तोंडाचा उग्र वास येणे

डोके दुखणे

अस्वस्थ वाटणे

भूक मंदावणे आणि रक्तदाब वाढणे

मानसीचा रक्षाबंधन स्पेशल लूक, फोटोंवरून नजर हटता हटेना