हिना या फोटोंमध्ये रॉयल ब्लू कलरच्या साडीमध्ये दिसत आहे

या साडीमध्ये हिना खूपच आकर्षक दिसत आहे

Credit : instagram | realhinakhan

निळ्या रंगाच्या साडीची खास गोष्ट म्हणजे ती प्री-डॅप पॅटर्नमध्ये आहे

Credit : instagram | realhinakhan

साडी दिसायला साधी असली तरी तिचा मेटॅलिक पल्लू तिच्या स्टाइलमध्ये भर घालत आहे

Credit : instagram | realhinakhan

हिना खानच्या या साडीची किंमत 1,75,000 रुपये आहे

Credit : instagram | realhinakhan

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी