उष्णतेची लाट,  ही काळजी घ्या

शरीराचं तापमान  शक्य तितकं थंड  ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

1

शरीरातील पाण्याचं प्रमाण संतुलित ठेवावं.

2

तहान लागली नाही तरी मुबलक प्रमाणात पाणी प्यावं

3

ORS, लिंबू सरबत, तांदळाची पेज, ताक ईत्यादी पेय घ्या.

4

किमान दोन वेळा थंड पाण्याने अंघोळ करा.

5

5

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी