मानसिक स्वास्थ

मानसिक स्वास्थ

दररोज सकाळी हेल्दी नाष्टा करा.

मानसिक स्वास्थ

विविध उपक्रमात सहभाग घ्या.

मानसिक स्वास्थ

मित्रांशी किंवा नातेवाईकांशी गप्पा मारा.

मानसिक स्वास्थ

खाजगी, व्यावसायिक जीवनात संतुलन राखा.

मानसिक स्वास्थ

जिथे  काम करतात त्या जागेची आकर्षक सजावट करा.

मानसिक स्वास्थ

नकारात्मक विचारांपासून स्वत:ला दूर ठेवा.