तुळशीचे

प्रकार

तुळशीचे

प्रकार

तुळसीचे एखाद-दोन प्रकारच आपल्याला माहिती असतात.

तुळशीचे

प्रकार

मात्र, तुळशीचे अनेक प्रकार असल्याचे आढळून येते. 

तुळशीचे

प्रकार

तुळशीचे काही प्रचलित प्रकार पाहुयात... 

तुळशीचे

प्रकार

श्रीकृष्ण तुळस

तुळशीचे

प्रकार

लक्ष्मी तुळस

तुळशीचे

प्रकार

श्वेत तुळस

तुळशीचे

प्रकार

भू तुळस

तुळशीचे

प्रकार

राम तुळस

तुळशीचे

प्रकार

नील तुळस

तुळशीचे

प्रकार

रक्त तुळस

तुळशीचे

प्रकार

ज्ञान तुळस