राम चरण

सेंट मेरी कॉलेज (हैद्राबाद )  शिक्षण-बीकॉम

'विगनन कॉलेज' (आंद्रप्रदेश)  शिक्षण-पदवी

जूनियर NTR

श्री चैतन्य कॉलेज (हैद्राबाद)  शिेक्षण-बीटेक

प्रभास

एम.एस.आर. कॉलेज (हैद्राबाद)  शिक्षण-बीबीए

अल्लू अर्जुन

लोयोला कॉलेज (चेन्नई)  शिक्षण-बीकॉम

महेश बाबू

लोयोला कॉलेज (चेन्नई)  शिक्षण-विजुअल कम्युनिकेशन

विजय

डिस्टेंस लर्निंग  शिक्षण-बीसीए 

धनुष

'बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स'  शिक्षण-बीकॉम

विजय देवरकोंडा

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी