सूर्यास्तानंतर 'या' गोष्टी पाहणं मानलं जातं शुभ, लक्ष्मीची सदैव राहते कृपा

19 November 2023

Created By: Harshada Shinkar

आपल्या आयुष्यात काही गोष्टी असणं खूप खास असतं पण आपल्याला त्याची माहितीच नसते

काही गोष्टी अशा आहेत ज्या सूर्यास्तानंतर केल्यास अशुभ मानलं जातं तर काहींना शुभ

सूर्यास्तानंतर काही गोष्टी पाहणं शुभ मानले जातं. तुम्हीही या गोष्टी पाहता का?

ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यास्तानंतर पक्ष्याचे घरटे दिसलं तर लक्ष्मी माता तुमच्यावर प्रसन्न होणार आहे

पाल दिसणं देखील शुभ मानलं जातं, याचा अर्थ तुमच्याकडे पैसाच पैसा येणार आहे 

स्वप्नात घुबड दिसणे देखील खूप शुभ मानले जाते, हे लक्ष्मीच्या आगमनाचे लक्षण आहे.

ज्योतिष शास्त्रानुसार घरामध्ये मुंग्यांचा थारोळं पाहणे देखील शुभ मानले जाते