नवीन आणलेला दगडी खलबत्ता थेट कधीच वापरायचा नाही

18 November 2023

Created By: Swati Vemul

आधी खलबत्ता पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या

तारेच्या घासणीने खलबत्ता नीट घासून घ्यायचा

घासणीने खलबत्त्याची खर निघते

त्यानंतर मूठभर भिजवलेले तांदूळ आणि थोडं पाणी घालून वाटत राहायचं

बत्त्यासह ते वाटलेलं तांदूळ सगळीकडे नीट लावून घासून घ्यायचं

त्यानंतर खलबत्ता पाण्याने धुवून घ्यायचा

आता सुकलेलं खोबरं गॅसवर गरम करून घ्यावा

खोबरं आणि थोडं मीठ त्या खलबत्त्यात नीट चेचून घ्यायचा

सगळीकडून ते खोबऱ्याचं वाटण नीट लावून घासून घ्यायचं

खलबत्ता पुन्हा पाण्याने स्वच्छ धुवायचा

शेवटच्या टप्प्यात खलबत्त्याला हळद आणि तेलाचा लेप लावावा

हळदीचा लेप खलबत्त्याला रात्रभर लावून ठेवावा

सकाळी तो खलबत्ता पाण्याने स्वच्छ धुवून वापरायला घेऊ शकता

नाना पाटेकरांनी ज्याला मारलं, त्याची प्रतिक्रिया समोर; म्हणाला..