कोणत्याही कामाची आखणी करणे, योजना तयार करणे

बहुतेक यशस्वी लोक स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी मेडीटेशन करतात

महत्त्वाच्या कामांसाठी अॅक्शन घेणे

यशस्वी लोक हे त्वरित आणि पटापट निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात.

पर्सनल केअरचा संबंध हा आपला आहार, व्यायाम आणि स्वच्छतेशी निगडीत आहे.

सकारात्मक दृष्टीकोन हे यशस्वी होण्याच्या मूळ कारणांपैकी एक आहे.

सकारात्मक दृष्टीकोन हे यशस्वी होण्याच्या मूळ कारणांपैकी एक आहे.

यशस्वी लोक नेटवर्किंगद्वारे होणा-या विचारांच्या देवाण घेवाणचे महत्त्व जाणतात.

काटकसरी असणे म्हणजे कंजूष असणे असे नाही.

पायस पंडितचा पारदर्शक साडीमध्ये हॉट लुक