आपण काही विचित्र लोकांपासून लांब राहायला हवं

काही लोकं अप्रत्यक्षपणे आपल्या प्रगतीत अडचणीत आणतात

त्यामुळे अशा लोकांपासून लांबच राहिलं पाहिजे

नकारात्मक विचारांच्या लोकांपासून दूर राहा

जे लोकं तुमच्या इच्छेविरुद्ध तुम्हाला काम करायला लावता त्यांच्यापासून लांब राहा

खोटं बोलणाऱ्या लोकांपासून लांब राहिलं पाहिजे

अहंकारी लोकांपासून लांब राहिलं पाहिजे

नाटकी लोकांपासून लांब राहिलं पाहिजे