जिल्हा  परिषद  निवडणूक

जिल्हा परिषद निवडणूक

धुळे-15

धुळे जिल्हा  परिषद निवडणूक

मतदान तारीख : 5 ऑक्टोबर निकाल : 6 ऑक्टोबर

नंदूरबार -11

नंदूरबार जिल्हा  परिषद निवडणूक

मतदान तारीख : 5 ऑक्टोबर निकाल : 6 ऑक्टोबर

अकोला – 14

अकोला जिल्हा  परिषद निवडणूक

मतदान तारीख : 5 ऑक्टोबर निकाल : 6 ऑक्टोबर

वाशिम -14

वाशिम जिल्हा  परिषद निवडणूक

मतदान तारीख : 5 ऑक्टोबर निकाल : 6 ऑक्टोबर

नागपूर -16

नागपूर जिल्हा  परिषद निवडणूक

मतदान तारीख : 5 ऑक्टोबर निकाल : 6 ऑक्टोबर