जगातील सर्वात भ्रष्ट देश 

दक्षिण सुदान

सोमालिया 

सीरिया 

व्हेनेझुएला

यमन