रेल्वेचा अत्याधुनिक 

कोच AC3ची

5

खास  वैशिष्ट्ये

एका डब्यात

 83

अत्याधुनिक

सीट्स

01

दिव्यांगांसाठी

खास

शौचालयं

02

साईड बर्थमध्ये

3 ऐवजी 

2 बर्थ

03

प्रत्येक सीट्सजवळ

फोल्डिंग टेबल

बॉटल होल्डर

04

नव्या कोचमुळं तब्बल

220 बर्थ वाढणार

वेटिंग लिस्ट कमी होणार

05