प्रो-कबड्डी लीगचे वेळापत्रक

22 डिसेंबर

बंगळुरु बुल्स विरुद्ध यू मुम्बा

रात्री 7:30 वाजता

तेलुगु टायटन्स विरुद्ध तमिल थलायवाज

रात्री 8:30 वाजता

बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध यूपी योद्धा

रात्री 9:30 वाजता

23 डिसेंबर

गुजरात जायंट्स विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स

रात्री 7:30 वाजता

दबंग दिल्ली विरुद्ध पुणेरी पल्टन

रात्री 8:30 वाजता

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 9:30 वाजता

24 डिसेंबर

यू मुम्बा विरुद्ध  दबंग दिल्ली

रात्री 7:30 वाजता

तमिल थलायवाज विरुद्ध  बंगळुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध  गुजरात जायंट्स

रात्री 9:30 वाजता

25 डिसेंबर

पटना पायरेट्स विरुद्ध  यूपी योद्धा 

रात्री 7:30 वाजता

पुणेरी पल्टन विरुद्ध  तेलुगु टायटन्स

रात्री 8:30 वाजता

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  हरियाणा स्टीलर्स

रात्री 9:30 वाजता

26 डिसेंबर

गुजरात जायंट्स विरुद्ध  दिल्ली दबंग 

रात्री 7:30 वाजता

बंगळुरु बुल्स विरुद्ध  बंगाल वॉरियर्स

रात्री 8:30 वाजता

27 डिसेंबर

यू योद्धा विरुद्ध  जयपुर पिंक पँथर्स 

रात्री 8:30 वाजता

28 डिसेंबर

पुणेरी पल्टन विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 7:30 वाजता

तेलुगु टायटन्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्स

रात्री 8:30 वाजता

29 डिसेंबर

दबंग दिल्ली विरुद्ध  बंगाल वॉरियर्स

रात्री 7:30 वाजता

यूपी योद्धा विरुद्ध गुजरात जायंट्स

रात्री 8:30 वाजता

30 डिसेंबर

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  यू मुम्बा

रात्री 7:30 वाजता

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध बेंगलुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

31 डिसेंबर

तमिळ थलायवाज विरुद्ध  पुणेरी पल्टन

रात्री 7:30 वाजता

पटना पायरेट्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स

रात्री 8:30 वाजता

1 जानेवरी 2022

यू मुम्बा विरुद्ध यूपी योद्धा

रात्री 7:30 वाजता

बंगलुरु बुल्स विरुद्ध तेलुगु टाइटन्स

रात्री 8:30 वाजता

दबंग दिल्ली विरुद्ध तमिळ थलायवाज

रात्री 9:30 वाजता

2 जानेवरी 2022

गुजरात जायंट्स विरुद्ध  हरियाणा स्टीलर्स

रात्री 7:30 वाजता

पुणेरी पल्टन विरुद्ध  बंगलुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

3 जानेवरी 2022

बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध  जयपुर पिंक पँथर्स

रात्री 7:30 वाजता

तेलुगु टायटन्स विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 8:30 वाजता

4 जानेवरी 2022

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध  यू मुम्बा

रात्री 7:30 वाजता

यूपी योद्धा विरुद्ध  तमिल थलायवाज

रात्री 8:30 वाजता

5 जानेवरी 2022

पुणेरी पल्टन विरुद्ध  गुजरात जायंट्स

रात्री 7:30 वाजता

दबंग दिल्ली विरुद्ध  तेलुगु टायटन्स

रात्री 8:30 वाजता

6 जानेवरी 2022

पटना पायरेट्स विरुद्ध  तमिल थलायवाज

रात्री 7:30 वाजता

बंगळुरु बुल्स विरुद्ध  जयपुर पिंक पँथर्स

रात्री 8:30 वाजता

7 जानेवरी 2022

बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध  हरियाणा स्टीलर्स

रात्री 7:30 वाजता

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  पुणेरी पल्टन

रात्री 8:30 वाजता

8 जानेवरी 2022

यूपी योद्धा विरुद्ध दबंग दिल्ली

रात्री 7:30 वाजता

यू मुम्बा विरुद्ध तेलुगु टायटन्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

गुजरात जायंट्स विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 9:30 वाजता

9 जानेवरी  2022

पुणेरी पल्टन विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स

रात्री 7:30 वाजता

बंगळुरु बुल्स विरुद्ध यूपी योद्धा

रात्री 8:30 वाजता

गु

10 जानेवरी 2022

तमिल थलायवाज विरुद्ध  हरियाणा स्टीलर्स

रात्री 7:30 वाजता

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  दबंग दिल्ली

रात्री 8:30 वाजता

गु

11 जानेवरी 2022

पटना पायरेट्स विरुद्ध  यू मुम्बा 

रात्री 7:30 वाजता

तेलुगु टायटन्स विरुद्ध  गुजरात जायंट्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

12 जानेवरी 2022

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध  यूपी योद्धा

रात्री 7:30 वाजता

दबंग दिल्ली विरुद्ध  बंगळुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

13 जानेवरी 2022

बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध  तमिल थलायवाज

रात्री 7:30 वाजता

यू मुम्बा विरुद्ध  पुणेरी पल्टन

रात्री 8:30 वाजता

गु

14 जानेवरी 2022

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 7:30 वाजता

गुजरात विरुद्ध बंगळुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

15 जानेवरी 2022

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध दबंग दिल्ली

रात्री 7:30 वाजता

यूपी योद्धा विरुद्ध तेलुगु टायटन्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

यू मुम्बा विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स

रात्री 9:30 वाजता

16 जानेवरी 2022

तमिल थलायवाज विरुद्ध जयपुर पिंक पैंथर्स

रात्री 7:30 वाजता

पटना पायरेट्स विरुद्ध  बंगळुरु बुल्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

17 जानेवरी 2022

पुणेरी पल्टन विरुद्ध यूपी योद्धा

रात्री 7:30 वाजता

तेलुगु टाइटन्स विरुद्ध  बंगाल वॉरियर्स

रात्री 8:30 वाजता

गु

18 जानेवरी 2022

दबंग दिल्ली विरुद्ध  पटना पायरेट्स

रात्री 7:30 वाजता

गु

19 जानेवरी 2022

हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध  पुणेरी पल्टन

रात्री 7:30 वाजता

गु

जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध  तेलुगु टाइटन्स

रात्री 8:30 वाजता