लग्न करताना पत्रिका मिलन केले जाते.

6 December 2023

Created By: Nitish Gadge

या राशीच्या लोकांनी कधीच एकमेकांशी लग्न करू नये.

मेष आणि मकर राशीच्या जातकांनी लग्न केल्यास तणाव वाढतो.

कुंभ आणि वृषभ राशीच्या जातकांनी लग्न केल्यास हट्टीपणा वाढतो.

मीन आणि मिथून राशीच्या जातकांमध्ये लग्न झाल्यास भांडणे होतात.

मेष आणि कर्क राशीच्या लोकांनी चुकूनही एकमेकांशी लग्न करू नये.

मिथून आणि कन्या राशीच्या जोडप्यांचे जीवन कंटाळवाने असते.

मिथून आणि कन्या राशीच्या जोडप्यांचे जीवन कंटाळवाने असते.